ZZP’ers maken zich zorgen over de plannen van het nieuwe kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen.

Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), vraagt zich af hoe de nieuwe wet eruit gaat zien die bepaalt wie een echte zzp’er is. Hoewel ze positief is over de lastenverlaging op arbeid en de erkenning van zzp’ers in het coalitieakkoord, blijven er zorgen over de uitvoering en effecten op zelfstandigen, vooral in de culturele sector die getroffen wordt door een btw-verhoging.

De VZN is ook bezorgd over de aanpak van schijnzelfstandigheid. De huidige conceptwet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) biedt volgens Van de Ven geen zekerheid en maakt zelfstandig werken in sommige sectoren moeilijk. Critici wijzen erop dat de wet zelfstandigen direct in hun bestaansrecht raakt door het ontbreken van duidelijke ondernemerscriteria.

18/5/2024 · Bronnen: MSN, Telegraaf

Leave a Comment