Zzp’er is fulltime ondernemer

Opdrachten voor ZZP’ers, die we bij HeadFirst graag zelfstandig professionals (zp’ers) noemen, lopen terug wat betreft het aantal uren per week. Dit terwijl bijna drie op de vier zp’ers het liefst een volle werkweek van 40 uur wil maken. Slechts 8 procent zoekt bewust een parttime (minder dan 32 uur) opdracht. Dit blijkt uit onderzoek van zp-marktmonitor ZP Facts. Dat de wens van de zp’er om fulltime te werken in steeds mindere mate wordt beantwoord, wordt negatief uitgelegd. Het is echter niet per definitie negatief, het biedt ook voordelen.

Zo is het bij een parttime opdracht gemakkelijker om er nog een opdracht naast uit te voeren. Een combinatie van verschillende opdrachten maakt de werkweek afwisselender en biedt een meer diverse omgeving om te ontwikkelen. Zo kan hij bijvoorbeeld met opdrachtgevers in verschillende sectoren zijn horizon verbreden; zowel qua marktkennis als het opdoen van nieuwe contacten. Het hebben van meerdere opdrachtgevers vergroot de leermogelijkheden. Continue zelfontplooiing wordt door zp’ers niet voor niets vaak als één van de grootste pluspunten van het zelfstandig ondernemerschap genoemd.

Vakkennis
Steekt de zp’er de overgebleven uren in de week niet in een andere opdracht, dan kan hij die tijd besteden aan het volgen van opleidingen en trainingen en het behalen van certificeringen. Hiermee verbetert hij zijn vakkennis en maakt hij zichzelf aantrekkelijker voor opdrachtgevers. Deze ‘investering in zichzelf’ kan een zp’er zelfs een hoger uurtarief opleveren.

Kennisdeling
Naast investeren in persoonlijke ontwikkeling, is het onderhouden van een netwerk van het allergrootste belang. Tijdrovend, maar een onmiskenbare bron van opdrachten. Bij een parttime opdracht hebben zp’ers ook hier meer ruimte voor. Daarnaast kunnen zij zich bij een niet volledig gevulde werkweek bezighouden met innovatie, productontwikkeling, kennisdeling en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere zp’ers.

Linksom of rechtsom
ZP Facts signaleert een trend dat voor steeds meer opdrachtgevers een 36-urige werkweek (of zelfs minder) de standaard is. Dit is mogelijk te verklaren doordat organisaties het terugdringen van het aantal uren voor een opdracht als middel inzetten om kosten te besparen. Dit hoeft dus echter niet per definitief een slechte ontwikkeling te zijn. Maar dan is het wel van belang dat hij de overige tijd nuttig besteedt, om zo links- of rechtsom meer waarde te creëren. Hiermee onderscheidt de ondernemende zp’er zich. Het zp-bestaan stopt niet bij het aantal uren dat hij besteedt aan één opdracht, het is fulltime ondernemen!

Leave a Comment