ZZP Modelovereenkomsten Belastingdienst nu digitaal beschikbaar

Per 1 januari 2016 zal de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief vervangen worden door modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten worden de komende maanden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Binnen 24 uur na publicatie zijn deze overeenkomsten digitaal beschikbaar via ZZP Modelovereenkomsten.nl.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) gaat de VAR per 1 januari laten vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). De overeenkomsten moeten ervoor zorgen dat schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Zo zullen voornamelijk zzp’ers die werken via intermediairs last krijgen bij het verkrijgen van opdrachten. Brancheorganisaties vrezen voor een chaos op de zzp markt aangezien er nog veel onduidelijk- en onzekerheid is. Opdrachtgevers weten niet wat wel en wat niet kan.

Modelovereenkomsten
De modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst worden op deze pagina gepubliceerd. Het zijn pdf-bestanden welke de zzp’er en zijn opdrachtgever moeten invullen en ondertekenen. “Dit is veel knip- en plakwerk”, zegt ZZP specialist Martijn Pennekamp. Vandaar dat hij samen met Martijn Migchelsen (LegalThings software) en Rick Schmitz (FIRM24) een half jaar geleden is gestart met het ontwikkelen van een platform waar je digitaal modelovereenkomsten kunt opstellen, beheren en laten ondertekenen. Dit platform kreeg de naam www.zzpmodelovereenkomsten.nl en heeft in korte tijd al meer dan 2.000 leden verwelkomd.

Veilig, snel en eenvoudig
De website van ZZP Modelovereenkomsten heeft naast de voorbeeldovereenkomsten nog 40 andere modelcontracten beschikbaar welke online kunnen worden opgesteld. Het systeem werkt snel, eenvoudig en vooral veilig. Alle overeenkomsten worden online opgeslagen en kunnen na het opmaken door zowel de zzp’er als de opdrachtgever van een digitale handtekening worden voorzien. Deze handtekening is rechtsgeldig, opsturen via de post is hierbij verleden tijd.

Aanmelden is gratis en kan via www.zzpmodelovereenkomsten.nl.

 


Leave a Comment