Werkgevers zetten minder ZZP’ers in

Een op de drie HR-managers zegt dit jaar minder gebruik te gaan maken van ZZP’ers. Zelfstandigen zelf merken dat al: 59% van hen vindt opdrachtgevers terughoudend in het inhuren van flexkrachten. Dat concludeert HR-dienstverlener Raet uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek.

Raet heeft 1.100 werknemers, 565 HR-managers, 409 ZZP’ers en 102 bestuurders uit de Nederlandse arbeidsmarkt ondervraagd. Bedrijven denken dat ze de komende jaren groeien in personeel, maar kiezen door wet- en regelgeving eerder voor medewerkers in loondienst dan voor ZZP’ers. Van de HR-managers zegt 31% dit jaar al minder ZZP’ers te gaan inhuren. Bijna de helft van de eenpitters (48%) zegt zich minder betrokken te voelen bij hun opdrachtgevers door de huidige fiscale regelgeving.

Wetgeving schiet doel voorbij

Volgens Raet schiet de regelgeving met de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties haar doel voorbij. “De invoering van de wet heeft ervoor gezorgd dat werkgevers anders moeten omgaan met flexibele arbeid, omdat verantwoordelijkheden nu worden gedeeld. Echter, met de aanvulling van ZZP’ers op het personeelsbestand kan een organisatie makkelijker in de nodige flexibiliteit voorzien en meebewegen met veranderingen. Daarnaast zijn organisaties die freelancers inzetten makkelijker in staat kenniskloven te overbruggen.”

Medewerkers waarderen bij hun werkgever flexibele werktijden het meest (84%). Vergeleken met vorig jaar is het aantal werknemers dat naar een andere baan uitkijkt, verdubbeld: van 7% naar 13%.

Leave a Comment