Voorstel verplichte aov voor zzp’ers: ‘Volstrekt onbetaalbaar’

Er is een voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. Het idee: een inkomensafhankelijke premie van maximaal 200 euro per maand. “Dit is zzp’ertjes pesten.”

Hele artikel · 26/2/2020 · Bron: RTLZ

Lees ook: Akkoord over verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers · Bron: FD

Lees ook: Akkoord over verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers · Bron: NRC

Lees ook: Akkoord over verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zzp’ers · Bron: Parool

Leave a Comment