Verplichte zzp-verzekering gaat maximaal 195 euro kosten, uitkering bij jaar ziekte

De voorgenomen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers gaat maximaal 195 euro per maand kosten en keert 70 procent van de winst uit tot maximaal het minimumloon. Zelfstandigen die door ziekte een jaar niet in staat zijn geweest om het minimumloon te verdienen hebben recht op deze uitkering, uiterlijk tot aan de AOW-leeftijd.

Lees hier het hele artikel · 11/6/2024 · Bron: NOS

Leave a Comment