Verhaalsbepaling in modelovereenkomst mag

debat 2e kamer.JPG

Een opdrachtgever mag in een modelovereenkomst met een zzp’er opnemen dat eventuele schade door schijnzelfstandigheid deels zal worden verhaald. Dat antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op Kamervragen van PvdA-lid Mei Li Vos.

Vos had de vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over de modelovereenkomst die de Telegraaf Media Groep heeft opgesteld. Daarin is opgenomen dat de groep eventuele schade van schijnzelfstandigheid zal verhalen op freelancers. “Wat vindt u van de ontwikkeling dat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheden en risico’s binnen de Wet DBA via de modelovereenkomst of algemene voorwaarden afwentelen op de zzp’ers?”

Niet fiscaal relevant

Wiebes vindt niet dat er van het afschuiven van verantwoordelijkheden sprake is: “Verhaalsbepalingen in overeenkomsten zijn niet relevant voor de fiscale duiding en beoordeling van de arbeidsrelatie die met de overeenkomst wordt beoogd.” Zulke bepalingen zijn bovendien niet ongebruikelijk: “Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. Dit deel van de heffingen dient immers door de werknemer te worden gedragen.”

Verhaalsverbod

Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een verhaalsverbod, zegt Wiebes. “Die heffingen moeten wettelijk immers door de werkgever worden gedragen. Een bepaling over het verhalen van deze premie of deze bijdrage op de werknemer, die wettelijk niet is toegestaan, is in zijn geheel nietig en converteert niet in een geldige bepaling.”
Dat in de betreffende modelovereenkomst ook bepalingen staan over een langere betaaltermijn en regels voor het insturen van facturen, valt onder de contractsvrijheid. Daarover oordeelt Wiebes niet: “Het kabinet kan niet in de contractsvrijheid van partijen ingrijpen, tenzij er dwingendrechtelijke regels worden overschreden.”

Leave a Comment