Uniforce Group en ZZP Vooruit bundelen krachten op zzp-markt

Uniforce Group en ZZP Vooruit gaan per 1 december gezamenlijk verder. Deze twee organisaties bieden opdrachtgevers de zekerheid dat zij voor de zelfstandige professionals die zij inhuren, door het UWV en de Belastingdienst niet als werkgever zullen worden beschouwd.

Vrijwaring van sociale premies
Alle nadelen van schijnzelfstandigheid zijn daarmee weggenomen. In de vaststellingsovereenkomsten (VSO) met UWV en Belastingdienst is dit vastgelegd. Zowel de opdrachtgever als de zelfstandige professional heeft hierdoor duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie. Deze blijft een overeenkomst van opdracht, ook al is sprake van een gezagsrelatie. Opdrachtgevers zijn hierdoor gevrijwaard van afdracht van sociale zekerheidspremies en andere werkgeversverplichtingen.

Samenwerking
Alle commotie en onzekerheid rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) resulteert in een forse belangstelling van zelfstandig professionals voor deelname in de juridisch stabiele arbeidsconcepten van Uniforce Group en ZZP Vooruit. Om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken, hebben deze organisaties besloten om zich met ingang van 1 december 2016 gezamenlijk op de markt voor zelfstandige professionals te richten.

Uniforce Professionals
Deze samenwerking zal verder gaan onder de naam Uniforce Professionals onder de voorwaarden en garanties van de VSO van Uniforce Group. Uniforce Group en ZZP Vooruit zijn resp. in 2000 en 2003 opgericht, met het doel een stabiele arbeidsvorm te ontwikkelen waarin professionals vanuit een onafhankelijke, zelfstandige positie hun diensten risicoloos aan de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.

DUBV
Gewerkt wordt vanuit een eigen besloten vennootschap, een Declarabele Uren BV (DUBV®). De zelfstandig professional is statutair directeur van de eigen DUBV. Door de opzet van het concept is de zelfstandig professional als directeur van zijn DUBV tevens werknemer voor de sociale wetgeving, doordat een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de DUBV. Alle nadelen van schijnzelfstandigheid zijn daardoor uitgesloten.

Het zwaarwegende voordeel hiervan is dat elke opdrachtgever aantoonbaar aan de geldende inlenersaansprakelijkheid kan voldoen en daardoor iedere opdracht kan worden aangegaan ongeacht duur of frequentie. Daarnaast kan de zelfstandig professional onder andere terugvallen op het socialezekerheidsstelsel.  


Leave a Comment