TMG wil schade schijnzelfstandigheid op freelancer verhalen

Nieuws

Mocht een freelancer die levert aan de titels van de Telegraaf Media Groep (TMG) bij een controle van de belastingdienst worden bestempeld als schijnzelfstandige, dan wil TMG de eventueel daaruit voortvloeiende schade “voor zover rechtens toegestaan” verhalen op de freelancer. Dat stelt het concern – uitgever van onder meer De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad – in zijn nieuwe modelovereenkomst, die een aantal freelancers vlak voor de kerstdagen heeft ontvangen en die Villamedia in handen heeft.

TMG vraagt freelancers de overeenkomst binnen zeven dagen na ontvangst te ondertekenen en stelt in een begeleidend schrijven dat “het niet tekenen van deze modelovereenkomst consequenties kan hebben voor de betaling”. Tevens wil TMG dat freelancers een verklaring van een (register)accountant kunnen overleggen, indien het concern daarom vraagt.

In de modelovereenkomst verklaart TMG ook zijn Algemene Publicatievoorwaarden van toepassing. Daarin stelt TMG dat de betalingstermijn wordt opgerekt naar 40 dagen en dat freelancers binnen 15 dagen na het begin van de maand na plaatsing dienen te factureren. Stuurt een freelancer zijn factuur niet binnen drie kalendermaanden na plaatsing, dan vervalt het recht op betaling.

Tevens behoudt de uitgever zich onder andere het recht voor publicaties van freelancers tot in het einde der tijden te blijven hergebruiken. Ook worden eventuele (schade)claims van derden bij de maker van het werk neergelegd, geldt de overeenkomst ook voor eerder geleverd materiaal en mogen freelancers volgens de modelovereenkomst niet bij anderen over hetzelfde onderwerp publiceren.

Het verhalen van schade op zzp’ers bij schijnzelfstandigheid is slechts deels toegestaan, benadrukken juristen van de NVJ desgevraagd aan Villamedia. Mocht er sprake zijn van schijnzelfstandigheid dan kan TMG alleen loonbelasting en de premies voor volksverzekeringen (AOW, ANW en WLZ) op de freelancer verhalen.

Premies voor werknemersverzekeringen als de Ziektewet, de WW, de WAO en de WIA én de werkgeversbijdrage aan de zorgverzekering mogen niet aan de freelancer worden doorberekend. De NVJ-juristen benadrukken dat wanneer freelancers vrij zijn hun werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van TMG uit te voeren, ze geen risico lopen op naheffing.

TMG is niet de enige uitgever in Nederland die de risico’s van schijnzelfstandigheid afwentelt op de zelfstandige. Eerder dit jaar kondigde De Persgroep hetzelfde aan. Oorspronkelijk gaf de uitgever van kranten als het Algemeen Dagblad en Trouw daarbij aan álle schade te willen verhalen op de zelfstandige, dus ook de premies voor de werknemersverzekeringen. De Persgroep paste zijn voorwaarden aan na berichtgeving van Villamedia.

Leave a Comment