Drie fiscale tips voor starters

Drie fiscale tips voor starters

Als startende ondernemer kunt u elke euro gebruiken, toch? Drie fiscale tips waarbij u geld kunt besparen en minder hoeft af te dragen.

1. Verreken vooraf gemaakte kosten
In de opstartfase van uw bedrijf maakt u wellicht al kosten, terwijl u nog niet officieel als ondernemer ingeschreven staat bij de Belastingdienst.

Heeft u bijvoorbeeld een marktonderzoek gedaan of advies ingewonnen? Bewaar dan alle bewijzen hiervan, zoals offertes en facturen. Die kosten kunt u later namelijk nog wel aftrekken. Ook de btw mag u als voorbelasting aftrekken in uw aangifte omzetbelasting

Overigens tellen de uren die u vooraf steekt in het opstarten van een eigen bedrijf óók mee voor het urencriterium.

2. Dien een middelingsverzoek in
Zeker in de opstartfase is de kans groot dat uw inkomen nog erg schommelt. Daardoor blijft er elk jaar onderaan de streep een ander bedrag over met sterk wisselende belastingbedragen tot gevolg.

In zo’n situatie kan het voordelig zijn om een middelingverzoek in te dienen. De fiscus berekent dan uw belasting over het gemiddelde inkomen van drie opeenvolgende jaren. Uw gemiddelde inkomen kan dan uitkomen in een lager belastingtarief, waardoor u belasting kunt terug krijgen.

Let wel: er is een drempel van € 545. Dat betekent dat uw gemiddelde inkomen dus minstens dit bedrag lager moet zijn dan de belasting die u al betaald heeft. U kunt zo’n verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

3. Pas uw voorlopige teruggaaf aan
Als u in het jaar dat u uw bedrijf begint, nog steeds een automatische voorlopige teruggaaf ontvangt, is het handig dit te wijzigen. Die voorlopige teruggaaf is namelijk gebaseerd op het inkomen dat u had, voordat u ondernemer werd en dus waarschijnlijk te hoog. Als dat het geval is, moet u de teruggaaf wijzigen of stopzetten.

Kijk bij de Wijzigingswijzer van de Belastingdienst of uw teruggaaf nog klopt. Als het niet meer klopt, leest u hier ook wat u kunt doen om dit te veranderen.

Bron: http://www.dezaak.nl

Leave a Comment