Stijging 5-jarig overlevingspercentage nieuwe bedrijven

Bijna 65% van de in 2015 nieuw opgerichte bedrijven bestond vijf jaar later nog altijd. Dat percentage aan ꞌoverleversꞌ ligt bijna 10% hoger dan bij de 5-jaarsmeting van de bedrijven die in 2010 begonnen. Ook voor nieuwe werkgevers steeg de kans dat ze vijf jaar later nog altijd werkgever zijn: van 44% in 2015 naar 49% in 2020. Deze cijfers komen naar voren uit nieuwe, door het CBS ontwikkelde StatLine-tabellen over bedrijvendemografie.

lees het hele artikel