Pay for People Group verdubbelt omzet

De totale omzet van Pay for People Group in 2016 bedraagt 205,4 miljoen euro.

Ter vergelijking, de omzet bedroeg in 2015 nog 100,8 miljoen euro. De omzetverdubbeling komt mede door overnames.

Sinds het Rotterdamse Pay for People in het voorjaar van 2016 Holland Payroll (Heerenveen) en Smart Services (Amsterdam) overnam, is Pay for People Group een feit. Onder gezamenlijke vlag vormen de drie – met behoud van eigen identiteit – een platform voor payrolling in het algemeen en backofficedienstverlening in het bijzonder. Met speciaal in eigen beheer ontwikkelde software, bedienen zij elk een specifiek deel van de markt. Pay for People is gespecialiseerd in dienstverlening aan intermediairs, Holland Payroll focust zich op corporates (grootbedrijf) en kennismigranten en Smart Services richt zich vooral op freelancers, MKB- en horecabedrijven.
Door de toegenomen schaalgrootte bediende Pay for People Group meer dan 350 intermediairs, 650 freelancers/zzp’ers, 625 Mkb- en horecabedrijven en 110 grootbedrijven.

Bron: Pay for People Group

Leave a Comment