Ondernemersbeloning en weerstandsvermogen zzp’er te laag ondanks goed derde kwartaal 2021

Qua kwartaalcijfers herpakt het Kleinbedrijf zich in het derde kwartaal van 2021. Maar wie goed kijkt naar de balans, ziet een somberder beeld. Het veelal (te) lage ondernemersloon en de negatieve buffers laten een zorgelijke situatie voor de kleine ondernemer zien.

lees het hele artikel