Minder zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt dat een kwart van de zzp’ers niet genoeg financiële mogelijkheden heeft om, als ze arbeidsongeschikt worden, in een minimuminkomen te voorzien. Het aantal zzp’ers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid neemt steeds verder af. Had in 2006 nog 27% van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), in 2013 daalde dit naar 24%.

Dit blijkt uit onderzoek dat op maandag werd gepubliceerd door het CPB.

Veel zzp’ers sluiten geen AOV af wegens financiële redenen. Ook blijkt dat meer dan de helft van de zzp’ers onvoldoende mogelijkheden heeft om een vervangend inkomen op WIA-niveau te krijgen. Een op de twintig van de zelfstandigen heeft zelfs helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien en zal waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen.

Alternatieve inkomensbronnen
Toch beschikken de meeste zzp’ers over een of meerdere inkomensbronnen. Valt hun winstinkomen tijdelijk of definitief weg, dan kunnen ze vaak terugvallen op hun eigen vermogen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, het inkomen van hun partner of verplicht verzekerde neveninkomsten uit loondienst.

Verplicht verzekeren?
Het CPB concludeert dat een verplicht AOV een oplossing kan zijn, maar dat hier veel voor- en nadelen aan verbonden zijn. Een verplichte AOV zou onder andere leiden tot minder ongelijke concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers, maar zorgt er ook voor dat minder zzp’ers een beroep hoeven te doen op de bijstand. Nadelen zijn onder andere dat er minder keuzevrijheid is en er hogere kosten voor zzp’ers aan verbonden zijn. Zo’n verplichte verzekering is dan ook een politieke keuze, aldus het CPB.

Werknemers
Werknemers hebben dankzij hun AOV gemiddeld meer mogelijkheden om een financiële klap op te vangen bij arbeidsongeschiktheid. Als er geen AOV zou zijn, zouden werknemers er slechter voor staan dan zelfstandigen.

Lees ook het onderzoeksdocument van het CPB.

Bron: Centraal Plan Bureau


Leave a Comment