Kwart van de zzp’ers belemmerd door geldgebrek

Twee derde van de zzp’ers voelt zich belemmerd als ondernemer. Dat blijkt uit een onderzoek van Tom, uitgevoerd door Maurice de Hond. Gebrek aan geld, regelgeving, en de combinatie werk en privé vormen de grootste belemmeringen. Ruim de helft van de zzp’ers wordt hierdoor belemmerd (52 procent). De grootste bron van irritatie vormen administratieve en fiscale zaken. Twee derde van de zzp’ers stoort zich daaraan.

Geldgebrek
Het grootste probleem vormt gebrek aan geld. Voor een kwart van de zzp’ers is dit een belemmering (24 procent). Vrouwen ervaren dit bijna twee keer zo vaak als een belemmering als mannen (21 procent tegenover 12 procent). Onder startende zzp’ers die minder dan vijf jaar ondernemen, is dit met 31 procent zelfs de belangrijkste belemmering. Oudere ondernemers ervaren de minste belemmeringen. Van de ondernemers die ouder zijn dan 55 jaar, ervaart 41 procent geen enkele belemmering. Zij geven aan precies te kunnen doen wat ze willen. Geldgebrek speelt in die leeftijdsgroep met 18 procent ook veel minder dan bij jongere ondernemers.

Werk en privé
Een op de vijf vrouwelijke ondernemers ervaart de combinatie werk en privé als belemmerend. Mannen hebben hier minder last van; een op de tien mannen ziet dit als een belemmering voor het ondernemerschap. Zzp’ers tussen de 35 en 44 jaar ervaren de combinatie werk en privé als hun grootste belemmering (24 procent), gevolgd door gebrek aan geld (21 procent).

Regelgeving
Regelgeving is vooral een belemmering voor ondernemers die vier of meer medewerkers in dienst hebben. Ruim een kwart (27 procent) van die ondernemers noemt dit belemmerend, bijna vier keer zoveel als zzp’ers (7 procent). Startende ondernemers die minder dan vijf jaar ondernemen hebben het minst last van regelgeving. In die groep voelen slechts drie op de honderd ondernemers zich belemmerd door regelgeving.

Grootste irritaties
Administratieve en fiscale zaken vormen de twee grootste bronnen van irritatie voor ondernemers. Twee derde van de ondervraagden stoort zich hieraan. Openstaande facturen staan met 25 procent op de derde plek in de irritatie top-3. Martin Schuurman, directeur van Tom: “Administratief gedoe ontneemt je het zicht op je stip aan de horizon. Ondernemers die minder last hebben van dat gedoe, blijven door de jaren heen dichter bij hun oorspronkelijke drijfveren, zo blijkt uit ons onderzoek. Elke ondernemer verdient die volle vrijheid.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat jonge zzp’ers en hoger opgeleiden zich heel wat meer aan administratieve en fiscale zaken storen dan oudere ondernemers en lager opgeleiden. Terwijl grotere bedrijven dit juist veel minder als een probleem ervaren. Ondernemers met vier of meer medewerkers storen zich hier van alle ondernemers namelijk het minst aan. Voor hen vormen personele zaken juist een grotere bron van irritatie.

Klankbord
Tom heeft ook onderzocht door wie ondernemers zich laten adviseren. De levenspartner (47 procent) en de klanten (37 procent) vormen het belangrijkste klankbord. Opvallend is dat daarna niet de geijkte adviseurs als accountants en juristen worden genoemd, maar collega-ondernemers. Hoe kleiner de onderneming, hoe sterker dat geldt. Ruim een op de drie zzp’ers hecht waarde aan het advies van een collega-ondernemer, tegenover een op de tien ondernemers met vier of meer medewerkers. Voor jonge ondernemers tot 34 jaar zijn vrienden twee keer vaker een klankbord dan voor oudere ondernemers boven de 55 jaar (26 procent tegenover 13 procent).

Vertrouwen
Op de vraag naar het vertrouwen van ondernemers in verschillende partijen, scoort de collega-ondernemer heel wat minder. Alleen in de overheid, zoals de Belastingdienst, hebben ondernemers nog minder vertrouwen. Het vertrouwen in de overheid is daarbij het laagst onder oudere ondernemers en ondernemers die meer dan twintig jaar actief zijn. Het meeste vertrouwen genieten de compagnon, de accountant en fiscalist, en de medewerkers; gevolgd door klanten, de juridisch adviseur en de leveranciers.


Leave a Comment