Kosten pensioensector flink omhoog, maar voor zzp’ers dalen de kosten

De kosten in de pensioensector zijn de afgelopen jaren fors gestegen, wat vooral te wijten is aan de invoering van de nieuwe pensioenwet. Pensioenuitvoerders hebben te maken met oplopende uitgaven per deelnemer, wat uiteindelijk doorberekend wordt aan de gepensioneerden en deelnemers. Zo stegen de kosten bij het fonds voor de metaalsector (PMT) van € 96,77 in 2022 naar € 132 in 2023, en bij het fonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel (ABP) van € 89 naar € 104.

lees het hele artikel