Kabinet maakt zzp’ers kapot: zzp’ers massaal ontslagen door grote bedrijven

Nog heel effe over de leugens van Mark Rutte in Zomergasten

Zondagavond 4 september zat uw premier Mark Rutte bij het TV- programma Zomergasten. Ik zal u gelijk bekennen dat ik niet heb gekeken, u hoogstwaarschijnlijk ook niet, maar voor een impressie kunnen we altijd de uitvoerige recensies teruglezen (link via TPO) die op het internet zijn verschenen. Ikzelf heb niet gekeken omdat Mark Rutte, voor mij, waarschijnlijk nog de meest oninteressante persoonlijkheid van het binnenhof betreft, en hetzelfde geldt voor zijn partij VVD. Waarom?

Hierom: Geert Wilders is van “minder-minder-minder, weg-weg-weg en dicht-dicht-dicht”. Dat hoorden we Mark Rutte twee keer zeggen tijdens zijn Facebook-chat met burgers op 27 augustus dit jaar. De VVD is er echter voor “mensen die vooruit willen”.

Tja, en dan gaan voor mij dus alle lichten uit.

Minder verzorgingshuizen, minder pensioen

Want aan minder, minder, minder, doet Mark’s VVD niet? Maar hoe zit dat dan met de ca. 800 verzorgingshuizen voor ouderen die moe(s)ten sluiten, onder het premierschap van Rutte? Of valt dit in de VVD- categorie dicht-dicht-dicht? Hoe zit het met de verlaging van de pensioenuitkeringen (op last van de overheid)? Toch ook minder, minder, minder? En de ingangsdatum van de AOW is onder Rutte’s premierschap van 65 naar (momenteel) 67 jaar gegaan, en dat geeft per saldo toch ook weer minder, minder, minder euro’s aan de ouderen?

Bedrijven dicht en weg

En hoeveel bedrijven (link via DNB) hebben de deuren eigenlijk moeten sluiten sinds het aantreden van Rutte in 2012? Welnu, in 2012 waren dat er 8478, in 2013 9398, in 2014 7529, en in 2015 zo’n 6500. En dat noemen we toch ook dicht, dicht, dicht? Of valt dit juist weer in de VVD- categorie weg, weg, weg?

Participatiewet

En wat is er voortgevloeid uit de participatiewet die onder Mark Rutte is doorgevoerd? (Wet Werken naar Vermogen) Ondermeer dit:

“Bijstandsgerechtigden krijgen vaker met strafkortingen en andere sancties te maken. Wajongers die kunnen werken, zien hun uitkering verlaagd van 75 naar 70 procent van het minimumloon. Nieuwe arbeidsgehandicapten die in theorie kunnen werken maar geen baan vinden, komen in de bijstand (voor alleenstaanden 50 procent van het minimumloon). Die uitkering vervalt bij een te hoog vermogen of als iemand inwoont bij een partner of ouders met een uitkering of inkomen”. Bron: compleet overzicht op “Sociale Vraagstukken”.

Kort samengevat: alles andermaal minder, minder, minder, weg, weg, weg, en dicht, dicht, dicht. En de loonontwikkeling komt dan wel eindelijk weer eens boven de inflatie (hoe kan het ook anders bij een inflatie schommelend rond nul), maar deze blijft nog altijd ver achter bij de bedrijfswinsten. Dat bleek dan weer uit de CBS cijfers van januari 2016. De FNV wist deze cijfers alleraardigst in kaart te brengen.

Ouderen, (nep)vluchtelingen en bijstandsgerechtigden

Op 21 maart 2016 wist Omroep Brabant dan weer te melden dat ouderen en asielzoekers hebben gezorgd voor een toename van het aantal mensen in de bijstand. Want duizenden ouderen krijgen langer bijstand sinds de AOW-leeftijd is verhoogd. De asielzoekers die een bijstandsuitkering krijgen zijn vooral Syriërs.

En is het dan Geert Wilders te verwijten dat hij minder Syriërs en andere cultuurvreemde migranten wenst? Maar moet de VVD hem daarvoor niet juist complimenteren? Want minder migranten geeft dan toch ook direct minder bijstandsgerechtigden waardoor heel Nederland meer te besteden krijgt? Maar dat idee is aan Mark met zijn VVD niet besteed? Gaat het Mark dan wellicht uitsluitend om de lijkbezorgingindustrie die hij niet voor de wielen wil rijden? Want alleen al met de participatiewet en de massale verwelkoming van handophoudende (nep)vluchtelingen, zijn er in Nederland wel een paar lijken bezorgd hoor! En de volledige kabinetsoogst onder leiding van Mark Rutte? Lijken, lijken, lijken, weg, weg, weg, en dicht, dicht, dicht. Behalve de landsgrenzen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

En laten we tot slot het besluit uit 2013 t.a.v. “Aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand” ook niet vergeten te benoemen. Het besluit waarmee verschillende maatregelen doorgevoerd zijn, die gericht zijn op het beperken van de uitgaven aan de gesubsidieerde rechtsbijstand. Toch ook allemaal minder, minder, minder?

Maar wanneer Geert dan een grens wil sluiten is hij opeens ‘de man van minder’?

Indien we weten dat bij de Duitse deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern, de AfD, de Duitse ´zusterpartij van de PVV´, aan Angela Merkel een vuistslag vol op de neus heeft uitgedeeld, dan is het ook interessant te weten wie die AfD kiezers eigenlijk zijn, in relatie tot de Nederlandse verkiezingen op 15 maart 2017. Niet dan? Welnu, dat heeft het Duitse ´Instituts Infratest dimap´ in opdracht van de ARD haarfijn in een analyse uitgezocht: 1/3e deel van de AfD stemmers, het allergrootste deel, bestaat uit laagbetaalde arbeiders, werklozen en kleine zelfstandigen.

En toeval o toeval, laat Nederland nu ook eens overlopen met steeds meer laagbetaalde arbeiders, werklozen en kleine (verplicht en gedwongen) zelfstandigen. Maar dat is toch precies waar het kabinet onder leiding van Mark Rutte zo trots op is? Dat belooft dus nog wat! En is het dan merkwaardig dat de VVD van Mark Rutte in de peilingen vooral ook minder, minder, minder scoort, t.a.v. haar numerieke vertegenwoordiging in de Kamer vandaag?

Zeg Mark, is het vreemd dat de meeste kijkers naar Heel Holland Bakt, en niet naar Zomergasten hebben gekeken? Want zo heel veel bak jij met je partij er nou ook weer niet van. Misschien had je ook beter weg moeten lopen bij de laatste kabinetsformatie?!
http://www.stopdebankiers.com/nog-heel-effe-leugens-mark-rutte-zomergasten/

Leave a Comment