Inzet investeringsbudget werk 2017

HOORN – De Hoornse gemeenteraad stemt in met het voorstel jaarlijks € 435.000,- in te zetten voor re-integratietrajecten. Dit geldt voor de jaren 2017 t/m 2019.

Daarnaast wordt structureel € 50.000,- vrijgemaakt voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, ZZP’ers en freelancers die daarvoor in aanmerking komen.

Er blijft nog € 215.000,- beschikbaar om op flexibele wijze in te spelen op nieuwe initiatieven om mensen via re-integratietrajecten aan werk te helpen.

Leave a Comment