Instituut roept op: 'beperk onzekerheid flexwerkers'

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt: zowel werkgevers als zzp’ers en freelancers willen evenveel zekerheid over hun zakelijke en privé leven. Die zekerheid is nog te weinig geregeld in flexibele contracten, aldus het instituut. Het instituut roept dan ook in het onderzoek sociale partners op ‘de dialoog aan te gaan over hoe en waarin ze willen investeren om onzekerheid van flexwerkers te beperken’.

In het onderzoek worden werkgevers en flexibele werkenden onder de loep genomen. Wat willen ze en vinden zij belangrijk? Er zijn een aantal interessante conclusies getrokken aan de hand van het onderzoek, getiteld: “Zoeken naar zekerheid in vast en flexibel werk.”

Voornamelijk zzp’ers in ICT, bouw en kunst cultuur
In de (semi)publieke sector wordt met name flexibel personeel ingezet ter vervanging van uitval door bezuinigingen. In de bouw, kunst en cultuur en ICT worden daarom vaak zzp’ers meestal ingezet. In de horeca en schoonmaak worden vaker payrollers en uitzendkrachten ingezet, terwijl in de zorg er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van nulurencontracten.

Beperken van arbeidsrechtelijke risico’s
Bij werkgevers speelt vooral het beperken van arbeidsrechtelijke risico’s een belangrijke rol bij het inzetten van flexibele krachten. Ook het ontwijken van administratieve lasten en handelingen is voor hen belangrijk, met name het voorkomen van verplichtingen van doorbetaling bij ziekte en de diverse factoren van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

32% van de bedrijven werkt met zzp’ers
Werkgevers vinden het belangrijk dat hun bedrijf blijft bestaan, het werk goed wordt uitgevoerd en dat er winst – in elk geval geen verlies – wordt gedraaid. Zowel vast als flexibel personeel speelt daar een rol in. Het aanpassingsvermogen van werkgevers en bedrijven wordt aanzienlijk vergroot door het inzetten van flexibel personeel. Zo’n 35% van de werkgevers maakt gebruik van tijdelijke contracten, 32% van zzp’ers en freelancers en 16% werkt met nulurencontracten.

Vrijheid
De werkenden die op zoek zijn naar flexibel werk doen dat niet per se wegens een flexibele contractvorm, maar vanwege de vrijheid. Ze willen zelf hun uren indelen en bepalen wanneer ze thuiswerken. Voor enkelen is uitzendwerk of een freelance opdracht verbonden aan afwisseling van werkgevers en het type werk. Vrijheid om je eigen gang te kunnen gaan, om je netwerk op te kunnen bouwen of om te zoeken wat bij je past: er zijn diverse beweegredenen om voor flexibel werk te kiezen. Voor oudere flexibele werknemers (vaak zzp’ers) die meer zekerheid hebben, zoals een afbetaalde hypotheek, zelfstandige kinderen en veel expertise, is het een manier om met leuk werk in korte tijd bij te verdienen naast het pensioen.

‘Flexibel personeel goedkoop? Mythe!’
Hoewel jonge mensen vaker een flexibel contract hebben, is dat niet altijd direct hun eigen wens. “Het is een mythe dat jongeren zelf graag flexibiliseren, net zo goed als het een mythe is dat ouderen liever kiezen voor vastigheid, en net zo goed als het een misverstand is dat werkgevers voor flexibel personeel kiezen omdat dat goedkoop is. Zowel werkgevers als werkenden willen zekerheid over inkomsten, het voortbestaan van het bedrijf en zekerheid over de kansen van het huishouden of de levensvorm waarin ze willen wonen. Daar dienen beleidsmakers rekening mee te houden als ze een sociaal verantwoord beleid willen bewerkstelligen rondom flexibilisering.” In Nederland is de zekerheid waar werkenden behoefte aan hebben namelijk vrijwel alleen geregeld in vaste contracten – en een klein beetje in de tijdelijke. “Opmerkelijk en teleurstellend in een arbeidsmarkt die al jaren aan het flexibiliseren is”, aldus het instituut.

Conclusie
Het is tijd om oplossingen te bedenken die rekening houden met de wensen van zowel werkenden als werkgevers. “Flexibilisering van de arbeidsmarkt is gebaat bij de organisatie van mobiliteitscentra, collectieve scholingsfondsen en regionale en intersectorale werk-naar-werk transities. Maar ook bij flexibilisering van hypotheekvormen en inkomens back-up voor werkende alleenstaande ouders.” Het instituut roept ‘sociale partners’ op om de dialoog aan te gaan over hoe en waarin ze willen investeren om de onzekerheid van flexwerkers als het gaat om arbeid en andere levensgebieden te beperken. “Eén ding is zeker: er is een gedeeld belang bij zekerheid over beschikbare expertise en betrokkenheid”, sluit het rapport af.

Bron: Verwey-Jonker Instituut.

    Lees hier het gehele onderzoeksrapport.


    Leave a Comment