Hoorn wil verder met werkprojecten

HOORN – De gemeente Hoorn overweegt verder te gaan met extra hulp voor ZZP’ers, jongeren, 45-plussers, werkzoekenden zonder uitkering en bijstandsgerechtigden die moeilijk aan het werk kunnen komen.


Door Van onze verslaggever – 5-12-2016, 12:35 (Update 5-12-2016, 12:35)


De raadscommissie bespreekt dinsdagavond een voorstel van B en W om voor de periode 2017 tot en met 2019 jaarlijks 435.000 euro uit te trekken om verder te gaan met de vanaf vorig jaar ingezette extra re-integratie.

Ook komt het college, op verzoek van de raad, met een voorstel voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, ZZP’ers en freelancers die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor wordt 50.000 euro uitgetrokken.

Het gaat om extra inzet, bovenop de activiteiten die WerkSaam Westfriesland al uitvoert voor Hoorn.

De extra inzet heeft er in negen maanden toe geleid dat 66 mensen werk vonden en 33 mensen nu geen bijstandsuitkering meer nodig hebben. Nog los van de mensen die vanuit een isolement in beweging zijn gekomen en stappen zetten om in de toekomst mee te doen op de arbeidsmarkt. In totaal hebben 259 mensen een re-integratietraject gevolgd, variërend van ondernemerstrainingen (34 personen) tot motivatietrainingen voor 45-plussers (88 personen).

Vorig jaar besloot de raad om vanaf 2016 elk jaar 700.000 euro extra uit te trekken om meer mensen aan het werk te krijgen. Wat na bovenstaande maatregelen hiervan over is, 215.000 euro, is beschikbaar voor flexibele inzet op andere projecten die zijn gericht op werk, re-integratie of participatie.

Het college wil jaarlijks zelf bepalen welke activiteiten uitgevoerd worden uit het budget. Voor het komende jaar wil het college doorgaan met trajecten voor ZZP-ers, werkzoekenden zonder uitkering, jongeren, 45-plussers en bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om omscholing, opleiding, motivatietraining, trajecten voor starters, buddytrajecten en extra begeleiding van mensen zonder uitkering.

Leave a Comment