Home >Nieuws> 2017 > 5 > Zelfstandige accountant vlucht in BV-constructie


Nieuws

Vandaag

Steeds meer zelfstandige accountants en financieel specialisten zetten hun eenmanszaken om in een BV. Daarmee hopen zij opdrachtgevers te vrijwaren voor de gevolgen van de Wet DBA. Maar er klinken ook waarschuwingen tegen deze BV-constructie.

In reactie op de eisen die de Wet DBA stelt voor zelfstand ondernemerschap, komen er steeds meer intermediairs die zzp’ers helpen om een eigen BV op te richten. De winstaandelen komen in het bezit van de zzp’er, de stemrecht-aandelen gaan in meerderheid naar het ondersteunende bureau.

Uniforce, een bureau dat eveneens BV-constructies opzet voor zzp’ers, zegt voor drie- tot vierhonderd financieel specialisten de eenmanszaken te hebben omgezet in in BV’s. “Dat zijn interimmers voor banken, verzekeraars en accountantskantoren. Ja, daar zitten ook zelfstandige accountants bij”, zegt directeur Stef Witteveen van Uniforce.

DBA-proof

De mogelijkheid om aandelen te splitsen op basis van winstrecht en stemrecht bestaat sinds 2012, toen de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht werd ingevoerd. Ook zelfstandige accountants maken nu van deze wet gebruik om DBA-proof te worden. “Onlangs hebben wij voor een zelfstandige RA deze constructie opgezet”, zegt Pim van Rijkswijk van de VRB Adviesgroep, die zzp’ers helpt om hun eenmanszaken om te zetten in BV’s.

De bureaus werven actief onder zzp’ers om de BV-constructies te promoten. Uniforce heeft daarvoor een netwerk aangelegd van accountantskantoren en administratiekantoren die als resellers fungeren. “Met 340 hebben wij een partnerovereenkomst. We informeren hen over relevante juridische ontwikkelingen en zij informeren zzp’ers die klant bij hen zijn over de mogelijkheden om via ons een BV op te zetten.”

De kosten voor het opzetten en onderhouden van een dergelijke BV bestaat uit eenmalige notariskosten en oprichtingskosten en daarnaast een maandelijkse fee aan het bureau dat de stemrecht-aandelen bezit.

Onzekerheid

Bureaus als VRB Adviesgroep en Uniforce spelen in op de onzekerheid op de arbeidsmarkt over de toepassing van de Wet DBA. Eind vorig jaar werd bekend dat tienduizenden zzp’ers hun werk verloren na de invoering van deze wet.

De Wet DBA stelt strenge eisen aan het zelfstandig ondernemerschap van freelancers. De Belastingdienst kan het inhuren van freelancer met terugwerkende kracht beoordelen als schijnconstructie en de werkrelatie met de opdrachtgever aanmerken als een dienstverband. Premies worden dan met terugwerkende kracht verhaald op de opdrachtgevers.

Gezagsverhouding

Zelfstandige accountants die via een intermediair hun eenmanszaak omzetten in een BV, krijgen de winstaandelen. De stemrecht-aandelen gaan in meerderheid naar het bureau. De zzp’er wordt daardoor dga, terwijl hij tegelijkertijd werknemer is in zijn eigen BV. “Er is sprake van een gezagsverhouding en de dga kan ontslagen worden”, zegt Van Rijkswijk van VRB Adviesgroep. “Dat zijn voor de wetgever de belangrijkste criteria voor werknemerschap.”

“Door vanuit deze BV’s te werken, kunnen zelfstandigen hun opdrachtgevers garanderen dat er geen risico is voor een verkapt dienstverband en naheffing van premies. Veel zzp’ers hebben last van deze wet. Opdrachtgevers zijn onzeker over de risico’s die ze lopen als ze zzp’ers inhuren. Vooral banken en verzekeraars hebben daarom afscheid genomen van freelancers.”

Niet iedereen blij

Niet iedereen is echter blij met deze constructie. “Eigenlijk verwacht ik van accountants niet dat ze in deze constructie trappen”, zegt Maarten Post van ZZP Nederland. “Ze kunnen goed rekenen en ze zijn kritisch. Onder de streep ben je in deze constructies meer geld kwijt. Je betaalt namelijk vanuit je BV zowel de werknemerspremie als de werkgeverslasten, terwijl je niet meer de aftrekposten van de zzp’er geniet. Logisch dat de Belastingdienst dit een prima constructie vindt, want het levert haar extra geld op. Daarnaast heb je nog je kosten voor het bureau dat jou helpt met de BV-constructie. Verder loop je ook nog het risico dat je ontslagen kan worden. Je vrijheid van ondernemen is weg. En wat gebeurt er met de BV als je eruit wil?”

Leave a Comment