Groot deel freelance journalisten heeft geen eigen website

Belang werkende website

Dat leert een onderzoek van de openbare database Telefoonboek.nl naar werkende websites onder 141 zelfstandige journalisten. Bij deze zelfstandige ondernemers is gekeken hoeveel er een website bezitten. Bij 58 zzp’ers is een werkende website gevonden, hetgeen neerkomt op slechts 41,1 procent. Dat wil zeggen dat maar liefst 58,9 procent van de journalisten, concreet 83 gevallen, geen werkende website heeft.

Aspecten responsive website

De 58 journalisten die wél een website hebben, zijn vervolgens getest op responsiveness. Responsiveness houdt in dat de website meebeweegt met het apparaat waarop deze getoond wordt. Zo is deze dus altijd goed leesbaar en bruikbaar ongeacht het apparaat waarop deze bekeken wordt, zoals op een smartphone of een tablet. Bij 6 van de 58 ZZP’ers werd een responsive website gevonden. Dat betekent dat bij 52 journalisten (89,7%) de website aan bruikbaarheid en leesbaarheid inboet als deze bekeken wordt op mobiel of tablet.

Website is online visitekaartje

“Ik denk dat deze journalisten een grote kans laten liggen”, vertelt Ronny Oonk, manager van Places antwoordservice en onderzoeker van Telefoonboek.nl. “In deze branche ligt het werk door allerlei fusies en bezuinigingen nou niet bepaald voor het oprapen. Een website dient als online visitekaartje, waarop freelancers bijvoorbeeld eerdere opdrachten kunnen presenteren. Op deze manier kan het voor meer opdrachten zorgen.”

Leave a Comment