Groeiende groep zzp'ers moet steun krijgen van overheid en bedrijfsleven

Steeds vaker wordt er door bedrijven gebruik gemaakt van flexwerkers. De verwachting is dat ruim 50 procent van de bedrijven in Nederland de komende 2 jaar gebruik zal maken van flexibele krachten.

Flexibilisering arbeidsmarkt
De verwachting is dat over 5 jaar 30 tot 35 procent van alle Nederlandse werknemers flexibel wordt ingezet. Denk hierbij aan de zzp’er, de payroller of de oproep- en uitzendkracht. Momenteel is ongeveer 25 procent van alle werknemers flexibel. ‘De verwachting is dat mede door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, dit onderwerp hoog op de politieke agenda zal komen te staan’, zo stelt Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Explosieve groei zzp’ers
Deze ontwikkeling is jaren terug al ingezet. Mede door de economische crisis in 2008, is er een explosieve stijging ontstaan van het aantal zzp’ers in ons land. Ons land telt op dit moment al twee miljoen flexwerkers, waarvan de helft als zzp’er. Volgens Martijn Pennekamp van ikwordzzper.nl, is deze ontwikkeling niet tegen te gaan. Martijn is van mening dat we vooral moeten zorgen dat deze grote groep zzp’ers goed wordt geïnformeerd en ondersteunt. Zowel voor als tijdens het ondernemerschap. Op deze manier zorgen we voor kwalitatief betere instroom en kunnen we de uitstroom beperken.

KvK: Overheid kom in actie
Bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk van de Kamer van Koophandel (KvK) roept op dat de overheid en het bedrijfsleven de zzp’er meer moeten ondersteunen in het ondernemerschap, zo blijkt uit een artikel in de Telegraaf. De KvK wil meer duidelijkheid in fiscale regels waardoor het aantrekkelijker wordt om als zzp’er te starten.

Uitval voorkomen
Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat binnen 5 jaar ongeveer 45 procent van de ondernemers stopt met de bedrijfsactiviteiten. Het percentage stoppers moet verlaagd worden en daar moeten we ons allemaal hard voor maken. Wanneer de explosieve groei van flexwerkers/zzp’ers op de politieke agenda komt, is het volgens Pennekamp noodzakelijk dat er wordt nagedacht over het creëren van wet- en regelgeving om de continuïteit van de zzp’ers te kunnen waarborgen.


Leave a Comment