’Gat tussen werken en AOW voor zware beroepen’

Zzp’ers met zware beroepen kunnen zich niet tot hun AOW-leeftijd verzekeren. Dakdekkers en andere ’moeilijk verzekerbare zelfstandigen’ die toch tussen hun 63e en 67e arbeidsongeschikt raken, moeten op zoek naar andere inkomstenbronnen, schrijft onderzoeksbureau MoneyView.

Hele artikel · 17/2/2020 · Bron: Telegraaf

Leave a Comment