‘Flexwerk publieke omroep doorgeslagen’

Nieuws

De uitwassen van de flexibilisering bij de publieke omroep moeten aangepakt worden. Flexibele arbeid is als gevolg van wetgeving en politieke bemoeienis doorgeslagen, stelt René Roodheuvel, omroepsecretaris bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in een interview met de Gooi- en Eemlander.

De groei van payrolling en enkel inzet van zzp-krachten ontneemt mensen garanties, aldus Roodheuvel. Hij noemt schrijnende gevallen waar payroll-werknemers slechts 40 procent ontvangen van het bruto-bedrag dat omroepen uitbetalen. Dat vooral jongeren graag flexibel zouden willen werken noemt Roodheuvel onzin, verwijzend naar enquêtes waarin zekerheid – óók bij jongeren – voor ruim 80 procent van de ondervraagden voorop staat.

“Da’s niet zo gek als je een hypotheek moet betalen”, aldus Roodheuvel. Hij noemt meer redenen voor het ontstaan van uitwassen binnen flexwerk bij de publieke omroepen.

De Wet werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher (Sociale Zaken) beoogde meer zekerheid voor flexwerkers, maar bereikte in de praktijk het tegenovergestelde. Aan de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) van staatssecretaris Wiebes (Financiën) schort ook het nodige, aldus Roodheuvel.

Verder zit de NPO nu ‘aan de voorkant van de geldkraan’ en bepaalt of programma’s wel of niet doorgaan, wat onzekerheid oplevert bij de omroepen die uiteindelijk mensen moeten aannemen om programma’s te maken. “Ze zeggen: dat doen we omdat we niet meer zeker zijn van opdrachten om programma’s te mogen maken”, aldus Roodheuvel.

De doorgeslagen flexibilisering ondermijnt de kwaliteit van programma’s, omdat mensen hun heil buiten de publieke omroep en soms ook helemaal buiten de journalistiek zoeken. Roodheuvel noemt dat een verspilling van talent. Een “gelijk spelveld voor vaste werknemers en freelancers” met een fatsoenlijke vergoeding moet de norm worden. 

“Een flexibele schil voor ‘piek en ziek’ is prima, maar dan wel met genoeg geld voor de zzp’er voor een pensioenvoorziening en ziektekosten”, aldus Roodheuvel. De NVJ en collegabonden FNV Ongedeeld (voorheen KIEM) en CNV Vakmensen gaan volgende maand met werkgevers en werknemers binnen de publieke omroep in overleg over de situatie en hun wensen voor de nieuwe cao voor de publieke omroep. Meer bij de Gooi- en Eemlander [betaald]

Leave a Comment