Een vierde van de zzp’ers noodgedwongen gestart

Bijna een kwart van de zzp’ers is noodgedwongen gestart als zelfstandige. Dat is één van de opvallende conclusies uit een landelijk onderzoek, uitgevoerd door zzpenquete.nl. In het onderzoek werden de respondenten onder andere gevraagd naar hun motivatie om als zzp’er te starten. Bijna 25% van de respondenten geeft aan uit nood gestart te zijn, bijvoorbeeld door ontslag bij een werkgever.

 

Weinig perspectief op de arbeidsmarkt
Een hogere leeftijd, bezuinigingen op het werk, faillissement, ontslag en weinig kansen op de arbeidsmarkt zijn enkele voorbeelden van open antwoorden die in het onderzoek genoemd worden als ‘noodgedwongen’ redenen om zelfstandig te starten. Andere redenen om een eigen onderneming te starten, zijn volgens het onderzoek onder andere zelfstandigheid en vrijheid (70%) uitdaging (36%) en graag eigen baas willen zijn (41%). De meeste respondenten van het onderzoek (38%) zijn zelfstandig werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een groot deel van de ondervraagden meer begeleiding (gehad) zou willen hebben van ervaren ondernemers bij het starten van hun onderneming. Vooral op het gebied van klantenwerving (45%), boekhouding/administratie (42%) en verzekeringen (27,82%) is er behoefte aan begeleiding (meerdere antwoorden mogelijk).

 

 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat netwerken en samenwerken door ruim 93% van de ondernemers als belangrijk wordt gezien. De behoeftes liggen dan voornamelijk bij sociaal contact met andere ondernemers, samenwerken, kennis delen en uitbreiden van het netwerk

Over het onderzoek en ZZP Enquête
De resultaten van dit onderzoek zijn tot stand gekomen door middel van een representatieve steekproef onder ruim 500 zzp’ers. is een initiatief van ikwordzzper.nl. Ben je zzp’er en wil je ook meewerken aan diverse onderzoeken? Meld je dan aan als ZZPanellid.


Leave a Comment