De nieuwe inhuurregels zzp. Maakt Koolmees het makkelijker en leuker?

Langzaam maar gestaag werkt minister Koolmees toe naar een vervanging van de veel bekritiseerde Wet DBA.

Met het opnemen van nieuwe ‘gezagscriteria’ (zie ook hier) in het Handboek Loonheffingen over wanneer een ‘werkende’ nu wel of niet als zelfstandige beschouwd kan worden, is alvast een nieuw fundament gelegd onder een vervanging van de Wet DBA. 

Hele artikel · 20/2/2019 · Bron: Zipconomy

Leave a Comment