Aantal zzp'ers groeit

Uit het rapport ‘Opmars zzp’er zet door ondanks nieuwe regelgeving’ van ABN Amro Economisch Bureau sector Zakelijke Dienstverlening blijkt dat het aantal vaste banen afneemt en het aantal flexibele contracten groeit.

Meer flexcontracten
Op dit moment heeft 62% van de werkenden heeft een vast dienstverband. Het aantal werknemers in vaste dienst daalde de afgelopen jaren flink. Het aantal vaste contracten daalde van 5,66 miljoen in het eerste kwartaal van 2003 tot 5,15 miljoen in het eerste kwartaal van 2016. Dit is een afname van 510.000.

De beroepsbevolking nam tussen het eerste kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 2015 met 516.000 toe. Omdat het aantal werknemers in vaste dienst afnam, betekent dit dat het aantal flexcontracten steeds verder groeit. Na het aantal oproepkrachten is het aantal zzp’ers het hardst gestegen.

Zzp’ers
Een van de oorzaken voor de opkomst van zzp’ers is dat deze ondernemers relatief vaak actief zijn in steeds belangrijkere groeisectoren zoals de zakelijke dienstverlening en ICT. Door de digitale mogelijkheden wordt de drempel om zzp’er te worden steeds lager. Daarnaast biedt de overheid zzp’ers (nog) fiscale voordelen (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling), waardoor het aantrekkelijker is om als zelfstandige aan de slag te gaan. Naast deze structurele veranderingen draagt ook de opgaande conjunctuur bij aan de groei van het aantal zzp’ers.

Onzekerheid Wet DBA
De onzekerheid die de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) met zich meebrengt, kan op korte termijn remmend werken op de ontwikkeling van het aantal zzp’ers in Nederland. Er heerst namelijk onduidelijkheid over hoe de Belastingdienst gaat handhaven en hoe de modelovereenkomsten opgesteld moeten worden. Er zijn signalen dat werkgevers hierdoor geen zzp’ers meer willen inhuren en hen alleen nog maar via uitzendbureaus inhuren.

ABN AMRO verwacht echter dat ondanks deze onduidelijkheid de opmars van zzp’ers op de langere termijn doorzet en dat het aantal zzp’ers ook de komende twee jaar zal groeien. Hier lees je meer.


Leave a Comment