Aantal payrollende freelancers stijgt met 36 procent

Het afgelopen jaar steeg het aantal payrollende freelancers met zo’n 36 procent. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HR-bureau Tentoo onder zo’n 10.000 freelancers en flexwerkers. De gevolgen van het afschaffen van de VAR en het invoeren van de wet DBA lijken daarmee nog steeds merkbaar. Het aantal freelancende jongeren stijgt met 46 procent; opvallend is de stijging van het aantal flexwerkers in de groep 45-plus met zo’n 11 procent.

“De stijging van het aantal payroll freelancers met 36 procent komt mede door de invoering van de Wet DBA,” stelt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. Deze wet brengt veel onzekerheid met zich mee, omdat het niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid en wanneer niet. Voor bedrijven en zzp’ers die op de scheidslijn zitten van ‘net wel’ of ‘net geen’ dienstbetrekking blijkt freelance payrolling een oplossing, vertelt Den Ronden: “Ze kunnen op dezelfde flexibele manier samenwerken, namelijk in overeenkomst van opdracht. De freelancers werken dus niet via een uitzend- of arbeidscontract. En omdat er afdrachten worden gedaan van loonheffingen en sociale premies, lopen ze geen risico op naheffingen en boetes van de Belastingdienst.”

Meer 45-plussers beginnen als freelancer
Het afgelopen jaar steeg het aantal freelancende 45-plussers met meer dan tien procent. “Een flink aantal van de startende freelancers van 45 jaar of ouder heeft na lang in loondienst gewerkt het roer flink omgegooid”, stelt Den Ronden. “Er werd verwacht dat deze groep minder geneigd was om te freelancen, maar dit blijkt niet te kloppen. Daarnaast zien wij dat er veel 45-plussers zijn gestart vanuit de WW. Ze kunnen vaak nog losse klussen doen voor hun oud-werkgever of kennissen. Freelancen via payrolling is dan ideaal omdat ze het recht op WW niet verliezen en om af te tasten of het ondernemerschap echt iets voor hen is.”

Vrouwen lopen in op mannen; Gelderse jongeren zien omzet meeste stijgen
Over de hele linie kiezen bedrijven steeds meer voor flexibele arbeid:

  • Het gemiddeld aantal uren dat een bedrijf een freelancer of flexwerker via payrolling inzet, stijgt met zo’n vijftien procent.
  • Vrouwen lopen het gat in met mannen als het aankomt op flexibele arbeid: het aantal freelancende en flexwerkende vrouwen stijgt met 25 procent (het aantal freelancende mannen slechts 15 procent). Daarnaast daalt de gemiddelde omzet van de mannen met drie procent, terwijl de gemiddelde omzet van de vrouwen met drie procent stijgt.
  • In elke leeftijdsgroep zien we een stijging in het aantal freelancers en flexwerkers. Het totaal aantal freelancende en flexwerkende jongeren (jonger dan 24) stijgt met zo’n 45 procent.
  • De freelancende en flexwerkende jongeren (25) in Gelderland zagen hun omzet gemiddeld het meest stijgen: daar gingen ze er het afgelopen jaar gemiddeld 43 procent in omzet op vooruit.
  • In Noord-Brabant gingen de freelancers en flexwerkers er qua omzet 17 procent op vooruit. Zij hebben flink meer uren kunnen maken dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wat daaraan bijdraagt is dat het aantal jonge freelancers en flexwerkers nauwelijks is toegenomen

Over Tentoo
Tentoo is een full service HR-dienstverlener en biedt payrolling, salarisadministratie, zzp-support, human resources en verzekeringen aan ondernemers, freelancers en zpp’ers.


Leave a Comment