36-uren contract gangbaar voor zzp'er bij de overheid

ZP Facts, de marktmonitor voor zzp’ers ofwel zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, heeft het aantal contracturen van zp’ers in de profit en non-profit sector met elkaar vergeleken. De onderzoekers concludeerden, op basis van duizenden tijdelijke contracten, dat in het bedrijfsleven 43 procent van de contracten nog altijd gebaseerd is op een 40-urige werkweek. Dit terwijl bij de overheid slechts één op de vijf zp’ers een 40-uren contract aangeboden krijgt voor zijn opdracht. Bij de overheid is het gangbaarder een 36-uren overeenkomst aan te bieden.

Sinds halverwege 2014 is een dalende trend zichtbaar in 40-uren contracten bij de overheid. Het relatieve aandeel van 36-uren contracten neemt sinds begin 2013 juist toe. Binnen de non-profit sector wordt een zp’er nog slechts in 19 procent van de gevallen ingehuurd op basis van een 40-uren contract. In de profit sector ligt dit percentage aanzienlijk hoger; ongeveer 43 procent. Bij de overheid is het gangbaarder een 36-uren overeenkomst aan te bieden, 48,5 procent van de contracten is voor 36 uur. In het bedrijfsleven ligt dit percentage op 17,5 procent. Opvallend is ook het verschil in opdrachten van minder dan 32 uur. Binnen de profit sector wordt in 30 procent van de gevallen een overeenkomst afgesloten van minder dan 32 uur. Binnen de non-profit sector ligt dit op 22 procent.

Trend in contracturen
Als we de profit en non-profit sector gezamenlijk bekijken, dan is er sinds halverwege 2013 een relatieve afname van zo’n 4 procent in het aantal 40-uren contracten zichtbaar. Hier staat een relatieve toename van contracten van 32 uur en lager tegenover. Het aandeel 36-uren contracten is redelijk stabiel gebleven.

Het aantal uren waarvoor een zp’er gemiddeld ingehuurd wordt, ligt op dit moment op 32,1 uur. De laatste kwartalen neemt dit aantal constant af, waarbij het derde kwartaal van 2015 een uitzondering is. Het aantal bleef namelijk gelijk aan een kwartaal eerder.

Prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek voor ZP Facts leidt: ‘De Rijksoverheid heeft Het Nieuwe Werken (HNW) al enkele jaren geleden stevig omarmd. De focus op de balans tussen privé en werk zorgt ervoor dat veel medewerkers bij de overheid al 32 of 36 uur per week zijn gaan werken. Dat personeelsbeleid is evengoed van toepassing op de externe inhuur. De verwachting is dan ook dat deze trend bij de overheid zich wel gestaag zal doorzetten. Bij de profit sector komt de trend minder dan 40 uur per week te werken langzamer op gang. Dat zien we dan ook  terug in de cijfers van ons onderzoek.’

In onderstaande figuur is de relatieve verdeling van contracten naar aantal uren in kwartaal 3 van 2015 te zien, uitgesplitst naar de profit en non-profit sector.
 
Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.


Leave a Comment